Eindhoven dingt mee naar subsidie Smart City-project

Wednesday 15 October 2014

Eindhoven heeft samen met de steden Manchester (Groot-BrittanniĆ«) en Stavanger (Noorwegen) een Smart City-voorstel ingediend voor de Smart Cities Call Horizon 2020, die door de Europese Commissie is uitgeschreven. Dat meldt Eindhoven op zijn eigen website. Het voorstel bevat negentien hoofdactiviteiten. De focus van Eindhoven ligt op de twee voorbeeldwijken Strijp-S en Eckart Vaartbroek, de zogenaamde ‘lighthouse-gebieden’.

De Europese Commissie heeft dit zogeheten Triangulum-partnerschap uitverkoren om de besprekingen te starten die zullen leiden tot een uitvoeringscontract. Dit gaat maximaal drie maanden duren. Het consortium bestaat in Eindhoven uit zes partners: VolkerWessels, Park Strijp Beheer, Woonbedrijf, Technische Universiteit Eindhoven, KPN en de Gemeente Eindhoven. De gevraagde subsidie is voor een looptijd van vijf jaar en bestaat voor de partners in de stad uit 6,4 miljoen euro en 254 ‘mensmaanden’.

Het Smart City-voorstel omvat sectoroverschrijdende beleidsterreinen van energie, mobiliteit, innovatie en data. Het woord smart duidt vooral op het gebruik van (open) data in combinatie met maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving, in het bijzonder ten aanzien van duurzame energie en mobiliteit. Een mooi voorbeeld is het samen met het op Strijp-S aanwezige innovatieve bedrijfsleven ontwikkelen van slimme toepassingen rondom thema’s als veiligheid, mobiliteit en energie en het beschikbaar stellen van begeleiding en financieringen hiervoor. Een ander voorbeeld is het gebruik van het instrument WoonConnect voor huurders en Woonbedrijf in Eckart Vaartbroek voor het communiceren van het effect van renovatie van de woningen op de woonkosten.