Energielabelplicht utiliteitsbouw

Tuesday 27 January 2015

Per 1 januari 2015 toezicht op naleving van energielabelplicht utiliteitsbouw. Het energielabel is verplicht bij de oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen. Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw.

Bij het niet naleven van de energielabelplicht kan ILT handhavend optreden. Verschillende middelen kunnen (naar redelijkheid) worden ingezet. Het instrumentarium wordt uitgebreid met een bestuurlijke boete, die kan oplopen tot € 20.250,-. Het formele wetgevingstraject hiertoe is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken nagenoeg afgerond en bijvoorbeeld RVO waarschuwt al voor het risico op deze boete als er geen energielabel wordt overhandigd