Kabinet helpt bij bestrijden Winkelleegstand

Thursday 18 September 2014

In de Miljoenennota 2014 kondigde het kabinet maatregelen aan om de kantorenleegstand te bestrijden. In de editie 2015 belooft Rutte-II bij te dragen aan vermindering van de winkelleegstand. Het kabinet zegt in de Miljoenennota 2015 bij te willen dragen aan een gevarieerd winkelaanbod in aantrekkelijke binnensteden. Daartoe zal het kabinet zorgen dat leegstaande winkelruimtes sneller een andere bestemming kunnen krijgen, dat de detailhandel beter kan inspelen op veranderende voorkeuren van het winkelend publiek en dat winkeliers gemakkelijker fysieke en online detailhandel kunnen combineren.

Dit staat in de begroting voor 2015 van het ministerie van Economische Zaken. EZ noemt geen bedragen en verdere details. De Eerste en Tweede Kamer moeten deze plannen van het kabinet nog goedkeuren. Vorig jaar beloofde de ministerraad de oprichting van een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) met een volume van minstens 50 miljard euro. Tot nu toe is daarvan nog niets terechtgekomen. Toch gaat Rutte-II onverminderd voort met dit plan, schrijft het kabinet in de Miljoenennota 2015.

‘Met het oprichten van een NHI vermindert de gevoeligheid van de Nederlandse woningfinanciering voor de grillen van de kapitaalmarkt. De meerwaarde hiervan is vooral merkbaar in tijden van crisis. Doel van de NHI is verder om de Nederlandse hypotheekmarkt toegankelijker te maken voor buitenlandse investeerders. Voorwaarde is dat de instelling kan worden vormgegeven binnen de Europese staatssteunregels. Hierover is het kabinet in gesprek met de Europese Commissie. Ook mag het schuldpapier dat de NHI uitgeeft niet worden gerekend tot de staatsschuld.’

Minister Blok schrijft in een toelichting op zijn rijksbegroting dat hij de Tweede Kamer zal informeren over de uitwerking en minimale omvang van de NHI.