Diensten

U wilt dat uw vastgoedbeheer in goede handen is. Zowel op de korte als op de lange termijn. Onze vastgoedmanagers hebben de jarenlange expertise en het netwerk om de waarde van uw vastgoed te vergroten, kosten te reduceren en zo uw rendement te vergroten.

Commercieel beheer

dhmv_rvm5149

Relatiebeheer

Een goede relatie met uw huurders is belangrijk voor een stabiele toekomst. DHVM kan u het commercieel beheer volledig uit handen nemen. Via periodieke gesprekken met uw huurders blijven we op de hoogte van hun behoeften en weten we of het pand nog voldoet aan de eisen, welk onderhoud er noodzakelijk is en welke werkzaamheden nog uitgesteld kunnen worden.

We zoeken altijd naar de optimale balans tussen huurderstevredenheid en eigenaarsbelang. Hierbij hebben we nauw contact met de technische managers, want onderhoud en commercieel beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteraard werken we transparant, houden we u precies op de hoogte van wat er speelt en hebben we duidelijke afspraken over onze beslissingsbevoegdheden.

Vastgoed management

Onze vastgoedmanagers bieden u strategisch advies voor uw vastgoedportefeuille. Via portefeuillestrategieën, risicoanalyses en (due diligence) onderzoek adviseren we u wat de beste keuzes zijn voor uw vastgoed. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke panden bieden veel potentie voor de toekomst? In welke panden is het verstandig of noodzakelijk om te investeren? Hoe kunnen we de bezettingsgraad optimaliseren?

Samengevat: hoe maximaliseren we de functionele en financiële performance van uw portfolio?

Financieel beheer

dhmv_rvm5073

Uw huuradministratie goed op orde hebben brengt tijd, kosten en inspanning met zich mee. DHVM werkt met het meest actuele automatiseringssysteem voor correct administratief beheer. Profiteer van ons gestroomlijnde, efficiënte systeem en u bespaart uzelf veel investeringen in het opzetten van uw administratie.

Financieel beheer houdt meer in dan factureren en jaarlijks indexeren. We zorgen voor een scherpe controle op incasso en treffen tijdig maatregelen wanneer dit onverhoopt nodig is. U heeft bovendien wanneer u maar wilt toegang tot alle financiële data via ons portal met inlogsysteem.

Financieel beheer door DHVM levert u direct de volgende voordelen op:

  • Financieel overzicht
  • Transparante en tijdige afrekening van servicekosten
  • Adequaat debiteurenbeheer
  • Duidelijke en overzichtelijke huurafrekening
  • 24/7 digitaal toegang tot alle financiële data

Wilt u weten wat financieel beheer door DHVM u kan opleveren? Wij informeren u graag in een vrijblijvend gesprek.

Technisch beheer

dhmv_rvm5052

DHVM kan u de dagelijkse zorgen rondom het technisch beheer en onderhoud compleet uit handen nemen. We zorgen ervoor dat uw vastgoed er verzorgd bijstaat en voldoet aan de hedendaagse bouwkundige en installatietechnische eisen. Zo zorgen we dat uw panden aantrekkelijk blijven voor de huurders en blijft de waarde van uw panden gewaarborgd voor de toekomst. DHVM stelt een inzichtelijke meerjarenplanning op voor het te verwachten onderhoud, zodat verantwoorde investeringen tijdig gepland kunnen worden.

We zoeken altijd naar de optimale balans tussen huurderstevredenheid en eigenaarsbelang. Hierbij hebben we nauw contact met de technische managers, want onderhoud en commercieel beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteraard werken we transparant, houden we u precies op de hoogte van wat er speelt en hebben we duidelijke afspraken over onze beslissingsbevoegdheden.

Vastgoed management

Onze vastgoedmanagers bieden u strategisch advies voor uw vastgoedportefeuille. Via portefeuillestrategieën, risicoanalyses en (due diligence) onderzoek adviseren we u wat de beste keuzes zijn voor uw vastgoed. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke panden bieden veel potentie voor de toekomst? In welke panden is het verstandig of noodzakelijk om te investeren? Hoe kunnen we de bezettingsgraad optimaliseren?

Samengevat: hoe maximaliseren we de functionele en financiële performance van uw portfolio?