RICS Code of Conduct

Code of Conduct

Onze dienstverlening geschiedt conform de voorschriften uit de ‘Code of Conduct’, opgesteld door de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

 1. Handel eervol;
 2. Handel integer / betrouwbaar;
 3. Wees open en transparant in de omgang met klanten;
 4. Wees verantwoordelijk voor je eigen daden en gedrag;
 5. Ken en handel binnen je eigen mogelijkheden en beperkingen;
 6. Wees te allen tijde objectief;
 7. Behandel anderen altijd met respect;
 8. Geef het goede (maatschappelijke) voorbeeld;
 9. Heb de moed om een standpunt te maken;
 10. Voldoe aan de relevante wet- en regelgeving;
 11. Vermijd belangenverstrengelingen;
 12. Respecteer geheimhoudingen, behandel zaken vertrouwelijk.

Missie

DHVM is trots op haar missie en geeft hier invulling aan met behulp van vier waarden:
Respect, Integrity, Service en Excellence.

Voor DHVM staan de opdrachtgever en zijn of haar belang altijd centraal. Wij geloven dat dit belang het beste gediend wordt door buiten vaste kaders te treden. We kijken en denken altijd verder. Maar terwijl we op vernieuwende wijze denken, handelen we altijd op functionele, praktische wijze.

Onderdeel van de missie van DHVM, is dat we onze medewerkers  centraal sellen. Door het creëren van een bijzondere werkplek trekken we bijzondere mensen aan, laten wij hen groeien en willen we hun talent behouden. Het spreekt voor zich dat DHVM haar medewerkers de kans geeft zich te ontwikkelen en zich voortdurend inspant om haar mensen voldoende uitdaging en dynamiek te bieden. ” vooruitgang door innovatie”